Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

naslovnica: Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov